EXPERTKONSULT INOM TURISM OCH BESÖKSNÄRING


FÅ FLER BESÖKARE

SOM BEMÖTS PÅ RÄTT SÄTT


Ett självklart mål för hela besöksnäringen, oavsett om det är hotell, muséer eller restauranger, är att hela tiden sträva efter att få fler besökare. Och som också bemöts på rätt sätt så de rekommenderar attraktionen till sina vänner. För att lyckas krävs både kunskap och konkreta aktiviteter, något som Visere kan hjälpa er med.


Exempel på tjänster:

  • Få fler besökare genom en mer riktad marknadsföring
  • Anpassa resmålet till olika turisters behov, till exempel olika länder eller barnfamiljer
  • Utbilda personal i bemötande av olika turistgrupper, till exempel olika kulturer
  • Få ett bättre flöde genom museum, shop och restaurang/café
  • Experthjälp vid etablering av nya attraktioner
  • Hålla föredrag om turismnäringen, till exempel vad olika grupper förväntar sig av en attraktion i Sverige
  • Hur sticker man ut i det allmänna informationsbruset ur turistens synvinkel
  • Upprätta krisplan, till exempel i samband med Corona viruset, och använda krisen till sin fördel

VISERE STOCKHOLM


Visere är latin och betyder "att besöka", att besöka Stockholm helt enkelt. Det är också företagets mål, att fler turister ska besöka Stockholm och upptäcka fler attraktioner. Visere  ägs och drivs av Kylliki Hellström som har stor erfarenhet inom området. Kylliki har bland annat arbetat som auktoriserad Stockholmsguide, ansvarat för turismen på bland annat Junibacken och Skansen, medverkat i etableringen av ABBA the Museum och Lottemaa, Estlands största turismsatsning, och har även varit VD och museichef på Stockholm Toy Museum. Främst är Kylliki specialiserad på turister från Sverige, Ryssland och länder runt Östersjön och talar även flytande svenska, estniska, finska, ryska och engelska. Kylliki har även ett stort nätverk av andra specialister som kan medverka i olika uppdrag.


Ta kontakt med mig så kan vi diskutera hur just ni kan få fler besökare och utveckla er attraktion. Med min mångåriga erfarenhet har jag med mig massor av olika tips och konkreta åtgärder som ger resultat.

Kylliki Hellström

Visere Stockholm AB

Företaget har f-skattebevis. Org no: 556827-2883

Copyright © Visere Stockholm AB. All Rights Reserved